Izivumelwano zokuhwebelana - Izivumelwano zokuhwebelana

Izivumelwano zokuhwebelana. Ukuthunyelwa kwama- aphula phesheya kulindeleke ukuthi kungenise imali yakwamanye amazwe eyizigidi.

Yonke indawo, zizimelele namanye amazwe. Ukuxhumana, izivumelwano nemibiko eqoshiwe eyalethwa ngezinye izinhlaka, nemibiko eqoshiwe eyalethwa ngezinye izinhlaka ethinta osonkontileka be- Ejensi nabaletha imikhiqizo egameni likasonkontileka, abakhiqizi, abasebenzisana nezinkampani,.

Leli thuba lenhlakanhlaka yamazwe ase- Europe engakezukuphela ngisho kuthiwa iBritain ayiphumanga, yilona thuba le- Afrika lokuthi, i- Europe isahlangene phezulu phansi ingamahele, i- Afrika ibe iqinisa amaxhama ngobunyoninco ekufezekiseni izivumelwano zokuhwebelana ezizodonsa umnotho nentuthuko ye- Afrika. Ngemva kokufa kukaHenry ngo- 1547, abeluleki abangokomoya bendodana yakhe encane, u- Edward VI, bamthonyela ukuba enze iNgilandi ibe eyamaProthestani.

Thanks goes to DBSA, Sentech ans special thanks to the late former Minister of Communications, Dr Ivy Matsepe- Casaburri It is recognised that some terms have different definitions and meanings in various professional fields or specialities and this glossary is a contribution to the discussion on the standardisation of terms in Information and Communications Technology. 8 Amarekhodi aphathelene nokuqinisekisa ukugcinwa kwezinga.


Somlomo Wesigungu Sikazwelonke ( i- NA), Sihlalo Womkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe ( i- NCOP), IPhini likaSomlomo we- NA kanye nePhini likaSihlalo we- NCOP,. 6 Izivumelwano zokuhwebelana nabanye abantu 8.

Ukwenza nje isibonelo, sekuphothulwe izivumelwano zokuhwebelana kwezolimo eziphathelene nokuthunyelwa kommbila nama- aphula aseNingizimu Afrika kwelase- China. Eminye imikhakha ibandakanya: ukwakha imiphakathi ekwaziyo ukubhekana nezimo ezinzima ukuze kugwenywe futhi kuncishiswe umthelela wezinhlekelele; kanye nokwenza izivumelwano zikahulumeni wonkana ngenhloso yokuqhubela phambili ukuthuthukiswa komphakathi nomnotho okunohlonze ukuguqulwa ngokuqinile kwezenhlalakahle kanye nezomnotho ezingeni. 7 Izivumelwano zokusebenzisana nezinye izinhlaka zikahulumeni 8. Ngaleso sikhathi uHenry wayesenze izivumelwano nopapa eRome futhi esezibeke njengenhloko ephakeme yeSonto LaseNgilandi.

” “ Izivumelwano zokuhwebelana” ezizingelwa yiMelika kulemimyaka iyimizamo yokususa imigomo ebekwe amanye amazwe yokuhweba evumela abadla izambane likapondo ukuthi baxhaphaze abantu. Esinye umgomo yeBrazil ungene ngesiwombe sesibili ngeke " ukuphetha izingxoxo izivumelwano zokuhwebelana eChile, Mexico futhi Colombia kwangathi" bese " ukuphetha up Disemba isivumelwano ne- European Union ", eye yaqhubeka eminyakeni engaphezu kwamashumi amabili, futhi" nakakhulu ukuqinisa " Bloc sika ajenda zangaphandle, esho.
IZIVUMELWANO-ZOKUHWEBELANA