Amaqhinga okuhweba emhlabeni wonke - Wonke okuhweba


Kuwumgomo wosonhlalakahle emhlabeni wonke ukuvikela, bakhuphule izinga futhi baqonde izinto ezibalulekile nemigomo ebaluliwe kulencazelo. Lungile Bhengu- Baloyi is the author of five ( 5) books that have hit the shelves of South African bookstores and the whole continent with her prelific sens of thinking and her creative ways of unleashing the potential out of human being she has come across with.
Kuzobasiza kakhulu lokhu abakwenzile ngoba emhlabeni wonke kwenzeka into efanayo. Ibhola liyakhula ngakho okwenziwe iPirates kuzoyizuzisa okuningi.

” ( IsAmbulo 14: 6, 7, Kwakufanele kutholakale amalungu okugcina esigaba sikakolweni futhi kubuthwe “ isixuku esikhulu” sezinye izimvu. Partnership Yiba nguzakwethu Uhlelo lwethu lozakwethu luvumela izinhlangano nabantu ngabanye emhlabeni wonke ukuba bakhokhele ngokusungula amaklayenti amasha kithi.

Isono esikhulu emhlabeni ukubona ingane ikakhulukazi yentombazane ingenamuntu oyinakekelayo izihlobo nabasondelene nayo bengazihluphi ngayo, ikhule izibonela ubunzima bempilo, idlule emanyaleni ababazekayo ekugcineni ithole ibhonasi yokuthukwa imihla namalanga. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!
Ukuthuthukiswa komphakathi kufaka amaqhinga okusiza, izinhlelo ezithile, nenqubomgomo ehambisana nezinhlelo ezimbandakanya ezizimele kanye nalezo ezilawulwa uhulumeni. Izindaba ezinhle kwakufanele zishunyayelwe emhlabeni wonke.

Kulungile bangayihleka iPirates okwamanje ngoba naye ( umqeqeshi wabagadli) usafika kodwa ngemuva kwesikhathi iyona iBucs ezohleka. Amaqhinga okuhweba emhlabeni wonke.
Uhlelo lwethu lozakwethu luvumela izinhlangano nabantu ngabanye emhlabeni wonke ukuba bakhokhele ngokusungula amaklayenti amasha kithi. MaBhengu Midwife Legacy Home / MaBhengu Midwife Legacy Dr.
Kwase kufanele sivunwe “ isivuno somhlaba. Yiba nguzakwethu.

Sinikeza isisombululo esiphelele, kusukela ekuhlinzekeni kwamapulatifomu okuhweba ekusebenzeni nasekuhleleni kokuthengiselana.

AMAQHINGA-OKUHWEBA-EMHLABENI-WONKE